OGŁOSZENIE

2.01.2018

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji HUSH WARSAW z siedzibą w Warszawie.

Poddaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 1 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Fundacja HUSH WARSAW z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000469248), została poddana procedurze likwidacyjnej.
 
Likwidatorzy:
Anna Pieta (anna.pieta@hushwarsaw.com)
Magdalena Korcz (magda.korcz@hushwarsaw.com)
Adres korespondencyjny: ul. Dubois 10/19, 00-188 Warszawa.

Wskazuje się, że Fundacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

Tym niemniej wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie do 30.01.2018 r., na adres korespondencyjny lub podane adresy e-mail likwidatorów.