THE ODDER SIDE

THE ODDER SIDE to marka, której celem jest tworzenie ubrań dla naturalnie zmysłowych kobiet. Basic- prostota i czysta forma, dająca wolność kompozycji i indywidualnej stylizacji.